Ochrana os. údajů

Jak zacházíme s vašimi údaji

Nejprve k právnímu základu


Zákon na ochranu dat a zákon o ochraně dat v telekomunikačních službách chrání osobní údaje, tzn. data, která se vztahují k fyzickým osobám. Osobní údaje jsou informace, které mohou být přiřazeny k vaší osobě (např. údaje o vaší osobě, jméno, křestní jméno, telefonní číslo nebo emailová adresa). Nepatří sem informace, které nemohou být přímo spojeny s vaší skutečnou identitou.

Důležité informace

Ochrana vašeho soukromí při návštěvě naší internetové stránky je pro nás velice důležitá. Chceme vás proto informovat o tom, jaká data máme k dispozici a jaká opatření jsme na ochranu vašich dat učinili.
Při užívání naší internetové stránky schvalujete, že smíme určitá data shromažďovat. Zavazujeme se, sbírat data pouze do té míry, která je nezbytně nutná a to pouze v souladu s tímto prohlášením. Dále se zavazujeme, že budeme vaše data co nejlépe ochraňovat. Pokud s tím nebudete výslovně souhlasit, nebudou žádná osobní data předávána žádným našim partnerům nebo třetím osobám.
Při pouhé návštěvě naší internetové stránky zůstáváte v anonymitě, tzn. nezjišťujeme v tomto případě žádné osobní údaje. Za účelem statistiky zjišťujeme pouze anonymní informace, jako je jméno poskytovatele vašich internetových služeb, použitá IP adresa stránky, kterou jste navštívili a stránky, ze které jste návštěvu uskutečnili. Pouze v okamžiku, kdy nám zašlete nějaké sdělení či požadujete některé informace, požádáme vás o určité osobní údaje, které jsou potřeba pro poskytnutí dané služby.

Sběr a zpracování neosobních dat

V okamžiku přístupu uživatele na naši webovou stránku, tzn. při každém vyžádání souboru z tohoto serveru nebo při pokusu o toto vyžádání jsou data z tohoto kroku uložena do souboru provozního deníku (GoogleAnalytics). Tato data nejsou osobní; nemůžeme tedy vysledovat, který uživatel jaký soubor použil. Ani se nepokoušíme tyto informace zjišťovat.

V každém jednotlivém případě se při každém vyžádání uloží tento soubor dat:
• Jméno vyvolaného souboru
• Datum a čas vyžádání
• Přenesené množství dat
• Hlášení, zda bylo toto vyžádání úspěšné
• Hlášení, z jakého důvodu bylo toto vyžádání případně neúspěšné
• Jméno vašeho internetového poskytovatele (tzn. např. uvedeno pouze to, že některý uživatel ze Seznam.cz nebo Google.cz atd. vyhledal naši nabídku, za pomoci jakých klíčových slov ale není zde jméno)
• Případně operační systém a software prohledávacího programu vašeho počítače, či rozlišení zobrazovače
• Doby strávená na našich stránkách a vaše cesta procházení našeho webu.
• Také internetová stránka, ze které nás navštívíte

Veškeré tyto údaje používáme pouze ke statistickým účelům.

Zásady používání souborů cookie

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný obsah a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší. Soubory cookie mohou být užívány i k dalším účelům, jako je výběr relevantních reklam, zlepšování uživatelského zážitku, sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat. Další informace o cookies naleznete zde.

Na stránkách používáme následující druhy cookies z hlediska funkce:

  • esenciální (zajišťují správnou funkci webu)
  • analytické (umožňují měřit návštěvnost a zobrazovat pro uživatele relevantní obsah)
  • remarketingové (pro personalizovanou reklamu Seznam, Google)

Využíváním stránek advis.pro souhlasíte se způsobem, jakým používáme soubory cookies, v souladu s těmito Zásadami používání souborů cookie.

Jak odmítnout používání souborů cookies

Pokud nesouhlasíte s používáním souborů cookies, pak doporučujeme, abyste si odpovídajícím způsobem upravili nastavení ochrany soukromí ve svém internetovém prohlížeči, nastavili vaše preference společností poskytujících internetovou behaviorální reklamu nebo abyste stránky advis.pro nevyužívali. Upozorňujeme, že změny nastavení vybraných cookies mohou mít vliv na funkčnost námi poskytovaných služeb. Nastavení preferencí u společností poskytujících internetovou behaviorální reklamu můžete provést např. na stránkách Your Online Choices nebo v nastavení reklam Vašeho účtu Google. Používání souborů cookies lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

Užívání osobních dat, jejich předávání dále a účelová vazba

Osobní data se zjišťují pouze tehdy, kdy nám je sami uvedete např. na naší kontaktní stránce. Osobní data se zjišťují, zpracovávají a používají v souladu s platnými ustanoveními na ochranu osobních dat pouze za účelem zajištění vámi požadované služby a zpracování vaší poptávky. Pokud při zpracování vašeho požadavku a užívání našich služeb využijeme služeb jiného poskytovatele, je tento poskytovatel služeb smluvně zavázán, dodržovat prohlášení na ochranu osobních údajů. Předávání vašich osobních dat probíhá vždy s vašim výhradním souhlasem a i v tomto případě pouze tehdy, kdy se nám tato třetí osoba zaváže dodržovat platná právní ustanovení na ochranu osobních dat.